AUDITIONDAYS EFTERÅR 2017

Torsdag 2. november 2017

AuditionDays er både en koncertaften og en mulighed for nye bands til at komme videre i deres karriere.

ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere – sætter med AuditionDays fokus på de musikalske stjernefrø, der efter endt livekoncert får feedback fra et panel af erfarne og markante folk fra den danske musikbranche. Ved at fokusere på stærke og svage sider kan den enkelte artist/band arbejde mere målrettet og fokuseret mod at nå deres mål.

I stedet for at gøre musik til en sport med tabere og vindere som i landets mange bandkonkurrencer, så ønsker ORA med AuditionDays at styrke alle de deltagende bands. Dette har over 300 artister og bands fået glæde af indtil videre.

Læs mere på: www.ora.dk

Deadline for bandtilmelding er på vej.

www.ora.dk/projekter/auditiondays/ansoegning