Vedtægter

Turbinen/Værket er en kommunal institution og har dermed ingen vedtægter.